به وب‌سایت گروه سرمایه‌گذاری آرین خوش‌آمدید

بتن ریزی المان های قائم در پروژه آرین12

  • آرین
  • 24 خرداد 1402
  • 1 دقیقه

چکیده مطلب

حفظ ارتفاع بتن ریزی المان های قائم مثل ستون ها به خاطر مسائل اجرایی همواره دارای چالش هاییست که دقت در اجرای آن مطابق با ضوابط آیین نامه حائز اهمیت است. در پروژه های آرین تمام تلاش خود را میکنیم تا در زمان بتن ریزی، ارتفاع بتن ریزی مطابق با بند های ایین نامه اجرایی شود.

بتن ریزی المان قائم0

 

حفظ ارتفاع بتن ریزی المان های قائم مثل ستون ها به خاطر مسائل اجرایی همواره دارای چالش هاییست که دقت در اجرای آن مطابق با ضوابط آیین نامه حائز اهمیت است. در پروژه های آرین تمام تلاش خود را میکنیم تا در زمان بتن ریزی، ارتفاع بتن ریزی مطابق با بند های ایین نامه اجرایی شود.

 

بتن ریزی المان قائم4

 

 

همانطور که در تصاویر مشاهده میشود، با باز گذاشتن یک دریچه در ارتفاع میله ستون در تراز 1.20 از کف، سعی کردیم حداکثر ارتفاع بتن ریزی را رعایت کنیم و بعد از پر شدن ستون تا نیمه و انجام ویبره، دریچه بسته میشود و بتن ریزی نیمه بالایی از سر ستون ادامه پیدا میکند.
این مسئله باعث میشود تا کیفیت اجرایی حفظ شده و جدایی دانه ها اتفاق نیوفتد و در نتیجه ستون بهتر و قوی تری داشته باشیم.

بتن ریزی المان قائم3-1

 

بتن ریزی المان قائم2