به وب‌سایت گروه سرمایه‌گذاری آرین خوش‌آمدید

درباره ما

عکس درباره ما

گـروه سـرمایه‌گـذاری آریـن از سـال 1392 بـا رویکـرد سـرمایه‌گـذاری در حـوزه مسـکن و بـا رسـالت ارتقـاء کیفیـت فضـای زندگـی مخاطبـان خـود، اقـدام بـه تعریـف مجموعـه پـروژه‌هـای آریـن در منطقـه‌ی 12 مشـهد نمـود و هم اکنون تیم آرین اولین پروژه خود در منطقه 9 مشهد (گلشن هفت تیر) تعریف نموده است. ایـن گـروه در حـال حاضـر بـا برخـورداری از تیمـی مجـرب شـامل متخصصینـی در حـوزه‌هــای برنامــه‌ریــزی، طراحــی، ســاخت، فــروش و خدمــات پــس از فــروش، پـس از سـال‌هـا فعالیـت موثـر در ایـن حـوزه موفـق بـه طراحـی و سـاخت الگوهایـی پاسـخگو بـه نیـازهـای روز مخاطبـان خـود گردیـده‌اسـت. امـروز بـا تحقـق اهـداف عالـی ایـن مجموعـه، آریـن بـه نامـی آشـنا در حـوزه خلـق بنـاهایـی بـا کیفیـت، شـناخته می‌شود. امروزه مفتخریم که با برخورداری از ساختار سازمانی جامع، خدماتی یکپارچه و با کیفیت به مخاطبان خود هدیه می‌دهیم.

مدیریت سرمایه

یکی از اصلی ترین ارکان سرمایه گذاری‌های موفق،برنامه ریزی دقیق در خصوص نحوه گردش‌سرمایه،کنترل دقیق منابع، مصارف مجموعه و نحوه‌ی توزیع آن در حوزه های مختلف می باشد.

مدیریت پروژه

مدیریت دقیق هزینه، زمان و کیفیت یکی از الزامات بقای یک برند می‌باشد. گروه سرمایه گذاری آرین با اهتمام به این مهم و به‌کار‌گیری تیمی مجرب توانسته است با مدیریت هزینه درست، در زمان‌ مناسب به کیفیت مطلوب مورد نظر خود دست یابد.

طراحی

دپارتمان طراحی در مجموعه ما قلب تپنده و خالق هویت پروژ‌های آرین می‌باشد. در این دپارتمان همواره در تلاشیم تا با درک درستی از مفهوم "خانه" کیفیت زندگی را به مخاطبان خود هدیه دهیم.

نظارت

نظارت دقیق بر فرایند اجرا و کنترل کیفیت مداوم سبب حفظ و ارتقای کیفی پروژه ها در بازه زمان می‌شود. لذا در مجموعه ما دستگاه نظارت به عنوان بخش مستقل از سایر دستگاه ها، پشتوانه تعهد ما به مخاطبان در خصوص کیفیت پروژه‌ها می‌باشد.

اجرا

تبدیل خاک به خانه و خلق فضایی لطیف از میان زمختی‌های اجرا، هنری است ارزشمند در دستان مهندسان مجموعه‌ی ما. در این بخش با بهره‌گیری از مهندسانی مجرب و توانمند، ظرافت، دقت و کیفیت در اجرا را به مخاطبان خود هدیه می‌دهیم.

فروش و خدمات پس از فروش

فروش در مجموعه آرین، از اولین گام یعنی شناخت نیاز مخاطب جهت طراحی پروژه آغاز، با فروش ارزش، ادامه پیدا کرده و نهایتا در لایه خدمات جامع پس از فروش تکمیل می‌گردد و اینگونه کیفیت در زندگی توسط تیم فروش به مخاطبین هدیه می‌گردد.

مالی

حسابداری و انبار داری یکپارچه و مرکزی توسط این بخش از مجموعه ما، آرین را به نامی معتبر برای تامین کنندگان و پیمانکاران خود تبدیل کرده است. امری که بی شک در تامین درست مصالح در بازار آشفته‌ی این روزها بسیار تعیین کننده است.

تحقیق و توسعه

نگاه رو به جلو و آینده پژوهانه، ضامن بقای هر مجموعه می‌باشد. در مجموعه‌ ما این بخش در تلاش است تا با شناخت دقیق وضع موجود و تحلیل درست آینده، به طراحی چشم انداز درست بپردازد و در کنار مخاطبان خود به آینده ایشان رنگ زندگی ببخشد.

واحد خدمات اداری

پیگیری امور اداری برون سازمانی مجموعه در نظامات اداری پیچیده این روزهای صنعت ساختمان، امری حیاتی است که توجه و تمرکز بر آن می‌تواند فرایند‌های تعریف پروژه تا تحویل آن به مخاطبان را تسریع و تسهیل نماید.

+ 0
سال فعالیت تخصصی
+ 0
پروژه تعریف شده
+ 0
پروژه تحویل داده شده
+ 0
پروژه در حال ساخت
+ 0
زیر بنای در حال ساخت
+ 0
واحد تعریف شده
+ 0 نفر
نیروی کار فعال
+ 0 نفر
زندانی آزاد شده

تیم آرین