به وب‌سایت گروه سرمایه‌گذاری آرین خوش‌آمدید

بازدید دانشجویان معماری دانشگاه های اسرار و الزهرا از پروژه آرین 10

  • آرین
  • 13 آذر 1401
  • 2 دقیقه

چکیده مطلب

گروه سرمایه گذاری آرین میزبان دانشجویان معماری دانشگاه های الزهرا و اسرار.

در آبان ماه و آذر ماه سال 1401، پیرو درخواست اساتید محترم، دانشجویان معماری دانشگاه های اسرار و الزهرا، با هدف آشنایی دانشجویان با مسائل و کیفیت های طراحی پروژه آرین 10 از این پروژه بازدید کردند.

دانشجویان معماری الزهرا

گروه سرمایه گذاری آرین ، میزبان دانشجویان معماری دانشگاه های الزهرا و اسرار

بازدید دانشجویان معماری از پروژه های ساختمانی درحال اجرا و ساخته شده می‌تواند بر روند آموزش تاثیرگذار باشد چرا که تعامل بین دانشگاه و فضای اجرا ضرورتی انکارناپذیر است.

گروه مهندسی آرین همواره بر آن است تا به عنوان پلی این ارتباط را برقرار ساخته و این تعامل را اجرایی کند.

در این راستا در آبان ماه و آذر ماه سال 1401، پیرو درخواست اساتید محترم، دانشجویان معماری دانشگاه های اسرار و الزهرا، با هدف آشنایی دانشجویان با مسائل و کیفیت های طراحی پروژه آرین 10 از این پروژه بازدید کردند.

در این بازدیدها به مسائلی از جمله ترکیب های حجمی پروژه، نحوه همنشینی متریال ها و جزییات اجرایی، ساختار عملکردی و روابط فضایی واحد ها و همچنین جزییات طراحی داخلی پرداخته شد.

بازدید دانشجویان معماری دانشگاه اسرار