به وب‌سایت گروه سرمایه‌گذاری آرین خوش‌آمدید

دعوت از گروه سرمایه گذاری آرین در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهر مشهد

  • آرین
  • 27 فروردین 1401
  • 6 دقیقه

چکیده مطلب

با توجه به حضور گسترده و موثر گروه سرمایه گذاری آرین در سالهای اخیر از این گروه توسط شهرداری مشهد به عنوان تنها برند مستقل در مقیاس آپارتمان های مسکونی در سطح شهر، جهت حضور در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهر مشهد دعوت به عمل آمد.

 

دعوت از گروه سرمایه گذاری آرین در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهر مشهد
با توجه به حضور گسترده و موثر گروه سرمایه گذاری آرین در سالهای اخیر از این گروه توسط شهرداری مشهد به عنوان تنها برند مستقل در مقیاس آپارتمان های مسکونی در سطح شهر، جهت حضور در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهر مشهد دعوت به عمل آمد.
در این نمایشگاه شاهد حضور گسترده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و شهردار محترم مشهد بودیم.