به وب‌سایت گروه سرمایه‌گذاری آرین خوش‌آمدید

سرمایه گذاری

حضور دکتر کلائی در غرفه گروه سرمایه گذاری آرین(2)
نویسنده: آرین   |   2 سال پیش

دعوت از گروه سرمایه گذاری آرین در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهر مشهد

  دعوت از گروه سرمایه گذاری آرین در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهر مشهد با توجه به حضور گسترده و موثر گروه سرمایه گذاری آرین در سالهای اخیر از این گروه توسط شهرداری مشهد به عنوان تنها برند مستقل در مقیاس آپارتمان های مسکونی در سطح شهر، جهت حضور در اولین نمایشگاه فرصت …